Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
միայն
Միայն երիտասարդ կինուհիերը տեսնվում են պարտումներում։
ただ
パーティーではただ若い女性だけを見る。
ինքը
Նա կարող է ինքը ստրկել։
自分自身
彼女は自分自身に注射できる。
հասկանալիորեն
Հասկանալիորեն, շատերը ուզում են այլ քաղաքական համակարգ։
理解できるように
理解できるように、多くの人々が異なる政治制度を望んでいる。