Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
անսպասելիորեն
Այստեղ անսպասելիորեն փնտրվում է այստեղ։
sa wala
Dito, isa ay naghahanap sa wala ng dokumento.
օրինակապես
Ի՞սկ որպես օրինակ, դուք ի՞նչպես եք համարում այս գույնը։
halimbawa
Paano mo gusto ang kulay na ito, halimbawa?
միասին
Այդ երկուսը սիրում են խաղալ միասին։
magkasama
Gusto ng dalawang ito na maglaro magkasama.