თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
მოთხოვნა
ის ითხოვს მცირე შემოწირულობას.
solicitar
Ele solicita uma pequena doação.
დომინირება
დიდ ქვეყნებს სურთ მსოფლიოზე დომინირება.
dominar
Grandes países querem dominar o mundo.
ცოდვა
ვინც შესცოდავს, უნდა ითხოვოს შენდობა.
pecar
Quem peca deve pedir perdão.