ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಭೂತಕಾಲ – ೩   »   pl Przeszłość 3

೮೩ [ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

ಭೂತಕಾಲ – ೩

ಭೂತಕಾಲ – ೩

83 [osiemdziesiąt trzy]

Przeszłość 3

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಪೋಲಿಷ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡುವುದು. ro-m--i-ć--rz-z -el-fon r________ p____ t______ r-z-a-i-ć p-z-z t-l-f-n ----------------------- rozmawiać przez telefon 0
ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. Ro-m---a-em-/-Ro--a-i-ła--pr----tele--n. R__________ / R__________ p____ t_______ R-z-a-i-ł-m / R-z-a-i-ł-m p-z-z t-l-f-n- ---------------------------------------- Rozmawiałem / Rozmawiałam przez telefon. 0
ನಾನು ಪೂರ್ತಿಸಮಯ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. Prz-z -ał- cza----zm-wiałe--/--ozm-----am-p-z-z--ele--n. P____ c___ c___ r__________ / r__________ p____ t_______ P-z-z c-ł- c-a- r-z-a-i-ł-m / r-z-a-i-ł-m p-z-z t-l-f-n- -------------------------------------------------------- Przez cały czas rozmawiałem / rozmawiałam przez telefon. 0
ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು. pyt-ć p____ p-t-ć ----- pytać 0
ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. P-t--em----y--ł--. P______ / P_______ P-t-ł-m / P-t-ł-m- ------------------ Pytałem / Pytałam. 0
ನಾನು ಯಾವಾಗಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. Zawsze py-ałem - -ytał--. Z_____ p______ / p_______ Z-w-z- p-t-ł-m / p-t-ł-m- ------------------------- Zawsze pytałem / pytałam. 0
ಹೇಳುವುದು o-o-i--ać o________ o-o-i-d-ć --------- opowiadać 0
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. O-ow--da--m ----ow--d-ła-. O__________ / o___________ O-o-i-d-ł-m / o-o-i-d-ł-m- -------------------------- Opowiadałem / opowiadałam. 0
ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ. Opo-i-dz--ł-m --O-o-i---i-ł---c--ą h-----ię. O____________ / O____________ c___ h________ O-o-i-d-i-ł-m / O-o-i-d-i-ł-m c-ł- h-s-o-i-. -------------------------------------------- Opowiedziałem / Opowiedziałam całą historię. 0
ಕಲಿಯುವುದು u-zy- -ię u____ s__ u-z-ć s-ę --------- uczyć się 0
ನಾನು ಕಲಿತೆ. Ucz-----/ Uc--łam si-. U______ / U______ s___ U-z-ł-m / U-z-ł-m s-ę- ---------------------- Uczyłem / Uczyłam się. 0
ನಾನು ಇಡೀ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಲಿತೆ. Uc--ł-m-/---zy--m si- ----- ca-----ec-ó-. U______ / U______ s__ p____ c___ w_______ U-z-ł-m / U-z-ł-m s-ę p-z-z c-ł- w-e-z-r- ----------------------------------------- Uczyłem / Uczyłam się przez cały wieczór. 0
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. p--co--ć p_______ p-a-o-a- -------- pracować 0
ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. P--c-----m /-Praco----m. P_________ / P__________ P-a-o-a-e- / P-a-o-a-a-. ------------------------ Pracowałem / Pracowałam. 0
ನಾನು ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. Prac-w-łem-/-P---o-a--m p--e- c-ł- --i-ń. P_________ / P_________ p____ c___ d_____ P-a-o-a-e- / P-a-o-a-a- p-z-z c-ł- d-i-ń- ----------------------------------------- Pracowałem / Pracowałam przez cały dzień. 0
ತಿನ್ನುವುದು. jeść j___ j-ś- ---- jeść 0
ನಾನು ತಿಂದೆ. Jadłem / --d-am. J_____ / J______ J-d-e- / J-d-a-. ---------------- Jadłem / Jadłam. 0
ನಾನು ಊಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂದೆ. Zjad-e--/ Zj-d-a---ał----d-en--. Z______ / Z______ c___ j________ Z-a-ł-m / Z-a-ł-m c-ł- j-d-e-i-. -------------------------------- Zjadłem / Zjadłam całe jedzenie. 0

ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಚರಿತ್ರೆ.

ಭಾಷೆಗಳು ಸದಾಕಾಲವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಷೆಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೆ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ವರ್ಣನೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಾತನ ಸೂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಗ್ರಂಥ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ೩೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಕತಾಯನ ಎಂಬ ವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೊನಂತಹ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಭಾಷೆಯೊಡನೆ ಕಾರ್ಯಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ರೋಮನ್ ಬರಹಗಾರರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅರಬ್ಬಿ ಜನರು ಕೂಡ ೮ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಷೆಯ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರು. ಕಲಿತವರು ಭಾಷೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದರೊಡನೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಭಾಷೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈಚಾರಿಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ೧೯೫೦ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಮನೋಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ದಿಶೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಷವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ.... ಭಾಷೆಗಳು ಇರುವವರೆಗೆ ಜನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.