ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧   »   pl Czasowniki modalne w czasie przeszłym 1

೮೭ [ಎಂಬತ್ತೇಳು]

ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

87 [osiemdziesiąt siedem]

Czasowniki modalne w czasie przeszłym 1

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಪೋಲಿಷ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Musi-liśm- - M-s-ałyśm- podla---w-a--. Musieliśmy / Musiałyśmy podlać kwiaty. M-s-e-i-m- / M-s-a-y-m- p-d-a- k-i-t-. -------------------------------------- Musieliśmy / Musiałyśmy podlać kwiaty. 0
ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. M-si-----y-/-M-si-ły-my ----r-ąt-----eszk--i-. Musieliśmy / Musiałyśmy posprzątać mieszkanie. M-s-e-i-m- / M-s-a-y-m- p-s-r-ą-a- m-e-z-a-i-. ---------------------------------------------- Musieliśmy / Musiałyśmy posprzątać mieszkanie. 0
ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. M-siel--m- /--usia-yśm- p--mywa--na-zyn-a. Musieliśmy / Musiałyśmy pozmywać naczynia. M-s-e-i-m- / M-s-a-y-m- p-z-y-a- n-c-y-i-. ------------------------------------------ Musieliśmy / Musiałyśmy pozmywać naczynia. 0
ನೀವು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? Mus--l-ście /--u-i--------z-----ić t---ra-hu-ek? Musieliście / Musiałyście zapłacić ten rachunek? M-s-e-i-c-e / M-s-a-y-c-e z-p-a-i- t-n r-c-u-e-? ------------------------------------------------ Musieliście / Musiałyście zapłacić ten rachunek? 0
ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? M-sie---c------usi-łyś--e -ap--cić za---t--? Musieliście / Musiałyście zapłacić za wstęp? M-s-e-i-c-e / M-s-a-y-c-e z-p-a-i- z- w-t-p- -------------------------------------------- Musieliście / Musiałyście zapłacić za wstęp? 0
ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? Mus-e--ście-/-Mus-a-y-ci- -a--a-ić -ar-? Musieliście / Musiałyście zapłacić karę? M-s-e-i-c-e / M-s-a-y-c-e z-p-a-i- k-r-? ---------------------------------------- Musieliście / Musiałyście zapłacić karę? 0
ಯಾರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? Kt---usi-ł-się---ż--n--? Kto musiał się pożegnać? K-o m-s-a- s-ę p-ż-g-a-? ------------------------ Kto musiał się pożegnać? 0
ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? K----------w-z-śn----r-c-- -o--omu? Kto musiał wcześnie wrócić do domu? K-o m-s-a- w-z-ś-i- w-ó-i- d- d-m-? ----------------------------------- Kto musiał wcześnie wrócić do domu? 0
ಯಾರು ರೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? K-- m--i---j---a- p------e-? Kto musiał jechać pociągiem? K-o m-s-a- j-c-a- p-c-ą-i-m- ---------------------------- Kto musiał jechać pociągiem? 0
ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. Ni- --c--li-my /-chci--yśmy z-s----d--g-. Nie chcieliśmy / chciałyśmy zostać długo. N-e c-c-e-i-m- / c-c-a-y-m- z-s-a- d-u-o- ----------------------------------------- Nie chcieliśmy / chciałyśmy zostać długo. 0
ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. N---c-c---iś---/ c-c-----my --c ---. Nie chcieliśmy / chciałyśmy nic pić. N-e c-c-e-i-m- / c-c-a-y-m- n-c p-ć- ------------------------------------ Nie chcieliśmy / chciałyśmy nic pić. 0
ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. N---chci--i--y / c-c-ały-m- pr-es---dz-ć. Nie chcieliśmy / chciałyśmy przeszkadzać. N-e c-c-e-i-m- / c-c-a-y-m- p-z-s-k-d-a-. ----------------------------------------- Nie chcieliśmy / chciałyśmy przeszkadzać. 0
ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. Chc-ałem-/ C--iałam-wł-śn-- zad-w-n--. Chciałem / Chciałam właśnie zadzwonić. C-c-a-e- / C-c-a-a- w-a-n-e z-d-w-n-ć- -------------------------------------- Chciałem / Chciałam właśnie zadzwonić. 0
ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ . Ch--ał-m-- --c-ałam-z-m-wić -a--ó-k-. Chciałem / Chciałam zamówić taksówkę. C-c-a-e- / C-c-a-a- z-m-w-ć t-k-ó-k-. ------------------------------------- Chciałem / Chciałam zamówić taksówkę. 0
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. C-ciałe--/ ---i-ła---e--a---- --m-. Chciałem / Chciałam jechać do domu. C-c-a-e- / C-c-a-a- j-c-a- d- d-m-. ----------------------------------- Chciałem / Chciałam jechać do domu. 0
ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. M-ś-a-e----M-----am---e -hc------z--zw--ić -o-s-oj-j żo-y. Myślałem / Myślałam, że chciałeś zadzwonić do swojej żony. M-ś-a-e- / M-ś-a-a-, ż- c-c-a-e- z-d-w-n-ć d- s-o-e- ż-n-. ---------------------------------------------------------- Myślałem / Myślałam, że chciałeś zadzwonić do swojej żony. 0
ನೀನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. Myśla--m --M-śla-am,-że chc-ałeś-- ch--ał-ś-z--z-onić-----n-o--a---. Myślałem / Myślałam, że chciałeś / chciałaś zadzwonić do informacji. M-ś-a-e- / M-ś-a-a-, ż- c-c-a-e- / c-c-a-a- z-d-w-n-ć d- i-f-r-a-j-. -------------------------------------------------------------------- Myślałem / Myślałam, że chciałeś / chciałaś zadzwonić do informacji. 0
ನೀನು ಒಂದು ಪಿಜ್ದ್ಜಾ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. My-l-ł-m-/---ś-a------- c--ia-e- /--h--ał-- -a-ówi- ---zę. Myślałem / Myślałam, że chciałeś / chciałaś zamówić pizzę. M-ś-a-e- / M-ś-a-a-, ż- c-c-a-e- / c-c-a-a- z-m-w-ć p-z-ę- ---------------------------------------------------------- Myślałem / Myślałam, że chciałeś / chciałaś zamówić pizzę. 0

ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆಗಳು.

ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಗಾಢವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಭಾವಪರವಶತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಿದುಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಕ್ಷಣವೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಅಮೂರ್ತವಾದ ಸಂಕೇತಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾಷಾಮಿದುಳು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗಿಂತ ಕೇವಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಭಾವನೆಗಳ ವಿಪರೀತವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಪಾಯಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಜನರು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಬಹು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಪರೀತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಸಹ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಿದುಳಿಗೆ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಿದುಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಹೇಗೊ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ಕಲೆತುಕೊಂಡಿದೆ.