Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
во најлош случај
Во најлош случај, може да се случи катастрофа.
în cel mai rău caz
În cel mai rău caz, ar putea să se producă o catastrofă.
напразно
Овде напразно се бара документ.
în zadar
Aici, cauți în zadar un document.
заедно
Двете радо играат заедно.
împreună
Cei doi își plac să se joace împreună.