Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
некогаш
Дали некогаш сте ги изгубиле сите ваши пари во акции?
từng
Bạn có từng mất hết tiền của mình vào chứng khoán không?
многу
Детето е многу гладно.
rất
Đứa trẻ đó rất đói.
по потреба
Во случај на снег, треба да монтирате снежни вериги по потреба.
nếu cần
Trong trường hợp tuyết rơi, bạn cần lắp xích tuyết nếu cần thiết.