वाक्प्रयोग पुस्तक

mr नकारात्मक वाक्य १   »   lt Neiginys 1

६४ [चौसष्ट]

नकारात्मक वाक्य १

नकारात्मक वाक्य १

64 [šešiasdešimt keturi]

Neiginys 1

तुम्हाला भाषांतर कसे पहायचे आहे ते निवडा:   
मराठी लिथुआनियन प्ले अधिक
मला हा शब्द समजत नाही. (A-) -e-----n-- ž----o. (___ n_________ ž______ (-š- n-s-p-a-t- ž-d-i-. ----------------------- (Aš) nesuprantu žodžio. 0
मला हे वाक्य समजत नाही. (--) -esu-ra--u saki---. (___ n_________ s_______ (-š- n-s-p-a-t- s-k-n-o- ------------------------ (Aš) nesuprantu sakinio. 0
मला अर्थ समजत नाही. (-š- -es-pra--u-rei--mės. (___ n_________ r________ (-š- n-s-p-a-t- r-i-š-ė-. ------------------------- (Aš) nesuprantu reikšmės. 0
शिक्षक m--y---as m________ m-k-t-j-s --------- mokytojas 0
शिक्षक काय बोलतात ते आपल्याला समजते का? Ar-s--r-n-at- --k-t---? A_ s_________ m________ A- s-p-a-t-t- m-k-t-j-? ----------------------- Ar suprantate mokytoją? 0
हो! ते काय शिकवतात ते मला चांगले समजते. Ta-p- aš -- ge-a- su-ra-t-. T____ a_ j_ g____ s________ T-i-, a- j- g-r-i s-p-a-t-. --------------------------- Taip, aš jį gerai suprantu. 0
शिक्षिका mo-ytoja m_______ m-k-t-j- -------- mokytoja 0
शिक्षिकेचे बोलणे आपल्याला समजते का? A- -u--antat--m---t-j-? A_ s_________ m________ A- s-p-a-t-t- m-k-t-j-? ----------------------- Ar suprantate mokytoją? 0
हो, त्यांचे बोलणे / शिकवणे मला चांगले समजते. Ta-p- -š--- ------supra-t-. T____ a_ j_ g____ s________ T-i-, a- j- g-r-i s-p-a-t-. --------------------------- Taip, aš ją gerai suprantu. 0
लोक Ž----s Ž_____ Ž-o-ė- ------ Žmonės 0
लोकांचे बोलणे आपल्याला समजते का? Ar s-pra-t--e-t-o- ž-o---? A_ s_________ t___ ž______ A- s-p-a-t-t- t-o- ž-o-e-? -------------------------- Ar suprantate tuos žmones? 0
नाही, मला अजून पूर्णपणे लोकांचे बोलणे समजत नाही. N-- -š-j- ge-a--nesupr----. N__ a_ j_ g____ n__________ N-, a- j- g-r-i n-s-p-a-t-. --------------------------- Ne, aš jų gerai nesuprantu. 0
मैत्रीण d--u-ė d_____ d-a-g- ------ draugė 0
आपल्याला एखादी मैत्रीण आहे का? A--tu---e -ra-gę? A_ t_____ d______ A- t-r-t- d-a-g-? ----------------- Ar turite draugę? 0
हो, मला एक मैत्रीण आहे. T-----tu--u. T____ t_____ T-i-, t-r-u- ------------ Taip, turiu. 0
मुलगी dukt--/-----a d____ / d____ d-k-ė / d-k-a ------------- duktė / dukra 0
आपल्याला मुलगी आहे का? A----r-t- d-kt-r-? A_ t_____ d_______ A- t-r-t- d-k-e-į- ------------------ Ar turite dukterį? 0
नाही, मला मुलगी नाही. Ne--ne-u-iu. N__ n_______ N-, n-t-r-u- ------------ Ne, neturiu. 0

अंध व्यक्ती भाषणावर अधिक कार्यक्षमतेने प्रक्रिया करतात.

जे लोक पाहू शकत नाहीत ते चांगले ऐकतात. परिणामी, ते दररोजचे जीवन सोप्या पद्धतीने जगू शकतात. परंतु अंध लोक भाषणावर चांगल्याप्रकारे प्रक्रिया करू शकतात. असंख्य वैज्ञानिक संशोधनाअंती या निष्कर्षाप्रत आले आहेत. संशोधक विषयाच्या चाचणीसाठी ध्वनिमुद्रण ऐकत होते. बोलण्याचा वेग नंतर अत्यंत वाढला होता. असे असूनही, अंधांचे चाचणी विषय ध्वनिमुद्रण समजू शकत होते. दुसरीकडे, पाहू शकणारे चाचणी विषय मोठ्या प्रयत्नाने समजू शकत होते. बोलण्याचा दर त्यांच्यासाठी फारच उच्च होता. दुसर्‍या प्रयोगाचे ही तसेच परिणाम आले. पाहणार्‍या आणि अंधांच्या चाचणी विषयांमध्ये विविध वाक्ये ऐकली. वाक्याचा प्रत्येक भाग कुशलतेने हाताळण्यात आला. अंतिम शब्द एका निरर्थक शब्दाने पुनर्स्थित करण्यात आला. चाचणी विषयांमध्ये वाक्यांचे मूल्यांकन केले होते. त्यांना ते वाक्य योग्य किंवा अर्थहीन होते हे ठरवायचे होते. ते वाक्यांच्या माध्यमातून कार्य करीत असताना, त्यांच्या मेंदूंचे विश्लेषण केले गेले. संशोधकांनी मेंदूच्या ठराविक लहरी मोजल्या. असे केल्याने, ते मेंदू कार्‍याचे निराकरण किती लवकर करतो हे पाहू शकले. अंध चाचणी विषयामध्ये, एक ठराविक संकेत फार लवकर दिसून आले. हे संकेत वाक्य विश्लेषित केलेले आहे असे दाखवते. दृश्य चाचणी विषयांमध्ये, हे संकेत खूपच नंतर दिसून आले. अंध लोक भाषण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षमतेने का करतात हे अद्याप माहित झाले नाही. परंतु शास्त्रज्ञांकडे एक सिद्धांत आहे. ते त्यांचा मेंदूचा विशिष्ट भाग सर्वशक्तीनिशी वापरतात असे मानतात. हा भाग म्हणजे ज्यासह पाहणारे लोक दृश्यमान गोष्टींवर प्रक्रिया करू शकतात. हा भाग अंधांमध्ये पाहण्यासाठी वापरला जात नाही. त्यामुळे हा इतर कामांसाठी उपलब्ध असतो. या कारणास्तव, अंधांना भाषण प्रक्रियेसाठी अधिक क्षमता असते...