© Robatherton | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
а /a/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
бэ /bɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
вэ /vɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
дэ /dɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
е /je/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ё /jo/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
зэ /zɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
і /i/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ка /ka/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
эл /ɛl/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
эм /ɛm/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
эн /ɛn/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
о /o/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
пэ /pɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
эр /ɛr/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
эс /ɛs/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
тэ /tɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
у /u/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
эф /ɛf/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ха /xa/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ша /ʂa/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ы /ɨ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
э /ɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ю /ju/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
я /ja/