© Shaikhkamalk1 | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
bey b /b/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
pey p /p/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
tey t /t̪/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
sey s /s/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
khey kh /x/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
daal d /d̪/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zaal z /z/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
rey r /r/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zey z /z/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
seen s /s/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
suaad s /s/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zuaad z /d/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
toye t /t/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zoye z /z/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
fey f /f/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
qaaf q /q/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
kaaf k /k/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
laam l /l/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
meem m /m/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
wao w /u/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
choti hey h /hː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/