© Stuartan | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/a/, /ə/ - a
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/b/, /p/ - be
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/k/, /s/ - ce
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/s/ - ce trencada
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/d/, /t/ - de
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/e/, /ɛ/, /ə/ - e
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/f/ - efa
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/g/, /ʤ/, /ʒ/ - ge
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
∅ - hac
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/i/, /j/ - i
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/ʤ/, /ʒ/ - jota
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/k/ - ke
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/l/ - ela
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/m/ - ema
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/n/ - ena
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/o/, /ɔ/, /u/ - o
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/p/ - pe
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/k/ - cu
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/r/, /ɾ/ - erre
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/s/, /z/ - esse
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/t/ - te
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/u/, /w/ - u
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/b/ - ve baixa
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/w/ - ve doble
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/ʃ/, /ks/ - ics or xeix
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
∅ - i grega
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
/z/ - zeta