© Travellingtwo | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
a - /ä/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ą - /ɔ̃/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
be - /b/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ce - /t̪͡s̪/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
cie - /t͡ɕ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
de - /d̪/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
e - /ɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ef - /f/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
gie - /ɡ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ha - /x/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
i - /i/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
jot - /j/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ka - /k/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
el - /l/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
eł - /w/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
em - /m/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
en - /n̪/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
eń - /ɲ̟/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
o - /ɔ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ó or o z kreską - /u/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
pe - /p/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
er - /r/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
es - /s̪/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
eś - /ɕ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
te - /t̪/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
u - /u/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
wu - /v/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
igrek - /ɘ̟/[3]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zet - /z̪/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ziet - /ʑ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
żet - /ʐ/