© Giandecaro | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ʾalef - ā - [ɒ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
be - b - [b]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
pe - p - [p]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
te - t - [t]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
s̱e - s̱ - [s]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
jim - j - [d͡ʒ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
che - č - [t͡ʃ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ḥe(-ye jimi) - ḥ - [h]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
khe - x - [x]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
dāl - d - [d]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ẕāl - ẕ - [z]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
re - r - [ɾ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ze - z - [z]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
že - ž - [ʒ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
sin - s - [s]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
šin - š - [ʃ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ṣād - ṣ - [s]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
z̤ād - z̤ - [z]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ṭā - ṭ - [t]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ẓā - ẓ - [z]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ʿeyn - ʿ - [ʔ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ġeyn - ġ - [ɣ] / [ɢ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
fe - f - [f]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
qāf - q - [ɢ] / [ɣ] / [q]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
kāf - k - [k]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
gāf - g - [ɡ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
lām - l - [l]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
mim - m - [m]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
nun - n - [n]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
vāv - v / ū / ow - [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari)
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
he(-ye do-češm) - h - [h]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ye - y / ī / á - [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari)