© MaxiSports | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
a - [a]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
be - [be]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ce - [θe] o [se]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
che - [tʃ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
de - [d̪e]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
e - [e]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
efe - ['efe]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ge - [xe] o [he]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
hache - ['aʧe]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
i o i latina - [i]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
jota - ['xot̪a] o ['hot̪a]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ka - [ka]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ele - ['ele]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
elle - [ʎ], [ʝ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
eme - ['eme]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ene - ['ene]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
eñe - ['eɲe]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
o - [o]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
pe - [pe]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
cu - [ku]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
erre - ['ere]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ese - ['ese]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
te - [t̪e]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
u - [u]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
uve - ['uβ̞e], [be] o [ve]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
doble u - ['uβ̞e 'ð̞oβ̞le] o [be 'ð̞oβ̞le] o ['d̪oβ̞le β̞e]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
equis - ['ekis]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
i griega o ye - [ʝe] o [i 'ɣ̞ɾjeɣ̞a]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zeta - ['θet̪a] o ['set̪a]