© Borlili | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
' - Aleph
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
b/v - Beth
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
g - Gimel
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
d - Daleth
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
h - He
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
v - Waw
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
z - Zajin
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ẖ - Chet
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
t - Tet
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
y - Jod
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
k/kh - Kaph
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
l - Lamed
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
m - Mem
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
n - Nun
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
s - Samech
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
' - Ajin
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
p/f - Pe
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ts - Tzade
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
k - Qoph
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
r - Resch
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
t - Taw