© Mike7777777 | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
a - /eɪ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
bee - /biː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
cee - /siː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
dee - /diː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
e - /iː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
i - /aɪ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
kay - /keɪ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
em - /ɛm/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
en - /ɛn/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
o - /oʊ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
pee - /piː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
cue - /kjuː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ar - /ɑr/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
tee - /tiː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
u - /juː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
vee - /viː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ex - /ɛks/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/