© Radiokafka | Dreamstime.com

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container

[এক]

[Ēka]
[jeden]number container

[দুই]

[du'i]
[dwa]number container

[তিন]

[tina]
[trzy]number container

[চার]

[Cāra]
[cztery]number container

[পাঁচ]

[pām̐ca]
[pięć]number container

[ছয়]

[chaẏa]
[sześć]number container

[সাত]

[sāta]
[siedem]number container

[আট]

[āṭa]
[osiem]number container

[নয়]

[naẏa]
[dziewięć]number container
১০
[দশ]

[daśa]
[dziesięć]