© Anekoho | Dreamstime.com

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
1
[하나]

[hana]
[jeden]number container
2
[둘]

[dul]
[dwa]number container
3
[셋]

[ses]
[trzy]number container
4
[넷]

[nes]
[cztery]number container
5
[다섯]

[daseos]
[pięć]number container
6
[여섯]

[yeoseos]
[sześć]number container
7
[일곱]

[ilgob]
[siedem]number container
8
[여덟]

[yeodeolb]
[osiem]number container
9
[아홉]

[ahob]
[dziewięć]number container
10
[열]

[yeol]
[dziesięć]