© Landd09 | Dreamstime.com

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
1
[jedan]

[jeden]number container
2
[dva]

[dwa]number container
3
[tri]

[trzy]number container
4
[četiri]

[cztery]number container
5
[pet]

[pięć]number container
6
[šest]

[sześć]number container
7
[sedam]

[siedem]number container
8
[osam]

[osiem]number container
9
[devet]

[dziewięć]number container
10
[deset]

[dziesięć]