© Fagianella | Dreamstime.com

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container

[एक]

[Ēka]
[jeden]number container

[दोन]

[Dōna]
[dwa]number container

[तीन]

[Tīna]
[trzy]number container

[चार]

[Cāra]
[cztery]number container

[पाच]

[Pāca]
[pięć]number container

[सहा]

[Sahā]
[sześć]number container

[सात]

[Sāta]
[siedem]number container

[आठ]

[āṭha]
[osiem]number container

[नऊ]

[Na'ū]
[dziewięć]number container
१०
[दहा]

[Dahā]
[dziesięć]