© Borna_Mir - Fotolia | Azadi monument and Milad tower

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
‫1
[یک]‬

[yek]
[jeden]number container
‫2
[دو]‬

[do]
[dwa]number container
‫3
[سه]‬

[se]
[trzy]number container
‫4
[چهار]‬

[châ-har]
[cztery]number container
‫5
[پنج]‬

[panj]
[pięć]number container
‫6
[شش]‬

[shesh]
[sześć]number container
‫7
[هفت]‬

[haft]
[siedem]number container
‫8
[هشت]‬

[hasht]
[osiem]number container
‫9
[نه]‬

[noh]
[dziewięć]number container
‫10
[ده]‬

[dah]
[dziesięć]