© Rudi1976 | Dreamstime.com

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
1
[jeden]

[jeden]number container
2
[dva]

[dwa]number container
3
[tri]

[trzy]number container
4
[štyri]

[cztery]number container
5
[päť]

[pięć]number container
6
[šesť]

[sześć]number container
7
[sedem]

[siedem]number container
8
[osem]

[osiem]number container
9
[deväť]

[dziewięć]number container
10
[desať]

[dziesięć]