Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
најкасније
Дођи кући најкасније у понoћ!
najkasnije
Dođi kući najkasnije u ponoć!
дивно
Дивно, волимо децу.
divno
Divno je, volimo djecu.
доле
Пада са врха доле.
dolje
On pada dolje s vrha.