Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
истовремено
Она разговара по телефону са неколико људи истовремено.
istodobno
Ona je na telefonu s nekoliko osoba istodobno.
доле
Она скочи доле у воду.
dolje
Ona skače dolje u vodu.
коначно
Коначно се опет видимо.
konačno
Konačno se ponovno vidimo.