Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
неодавно
Неодавно роботи су преузели наш рад.
nyligen
Nyligen har robotar tagit över vårt arbete.
апсурдно
Апсурдно, тамо је лежала жвакача гума.
absurt
Absurt nog låg det ett tuggummi där.
преко
Жели да пређе улицу са скутером.
över
Hon vill korsa gatan med sparkcykeln.