Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
после
За десерт, после ће бити торта.
кейін
Десертке кейін торт болады.
на почетку
На почетку, јаје има само малу рупу.
бастап
Бастап, жұмыртаға кішкентаң тесік бар.
доле
Она скочи доле у воду.
төменге
Ол суды төменге секіреді.