Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
радо
Моја ћерка радо чита.
із задоволенням
Моя донька читає із задоволенням.
привремено
Радници привремено живе у контејнерима.
тимчасово
Робітники тимчасово живуть у контейнерах.
овде
Овде на острву се налази благо.
тут
Тут на острові лежить скарб.