Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
претходно
Претходно је изгледала као дечко.
på førehand
Ho såg ut som ein gut på førehand.
упоредно
С десне стране, изгледа упоредно млађе.
samanlikna
På høgre side ser ho samanlikna yngre ut.
по подне
Састављамо се по подне на чају.
om ettermiddagen
Vi treffest til te om ettermiddagen.