Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
право
Смеш да идеш право!
prosto
Możesz jechać prosto.
додатно
Пица је додатно велика.
ekstra
Pizza jest ekstra duża.
одлично
Рад је одрађен одлично.
doskonale
Praca jest wykonana doskonale.