Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
на запад
Колумбо је отпловио на запад за Америку.
westwaarts
Columbus voer westwaarts naar Amerika.
назад
Бумеранг се враћа мени.
terug
De boemerang komt naar mij terug.
доле
Она скочи доле у воду.
naar beneden
Ze springt naar beneden in het water.