Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
многобројно
Панталоне су пране многобројно пута.
shumë herë
Pantallonat janë larë shumë herë.
изузетно
Ситуација је изузетно опасна.
shumë
Situata është shumë e rrezikshme.
тамо
Циљ је тамо.
atje
Qëllimi është atje.