Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
obegränsad
den obegränsade uppsägningen
instant
the instant dismissal
bergig
det bergiga landskapet
mountainous
the mountainous landscape
vietnamesisk
det vietnamesiska underverket
Vietnamese
the Vietnamese natural wonder