Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
indisk
ett indiskt ansikte
indický
indická tvár
illvillig
en illvillig kille
zlomyseľný
zlomyseľný chlap
otacksam
den otacksamma kvinnan
nevďačný
nevďačná žena