Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
akut
den akuta smärtan
తీవ్రం
తీవ్రమైన నోవు
förstummad
en förstummad kvinna
నిరాశాపూరితమైన
నిరాశాపూరితమైన మహిళ
grundlig
grundlig fönsterputsning
తెలివైన
తెలివైన విండో క్లీనింగ్