Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
jättestor
den jättestora valen
მიტინგებული
მიტინგებული ღიმილი
tillgänglig
den tillgängliga vindenergin
მისაწვდომი
მისაწვდომი ქარის ენერგია
hållbar
hållbara fiskar
ხანგრძლივი
ხანგრძლივი თევზები