Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
här uppe
Kom upp här till mig!
up here
Come up here to me!
hem
Soldaten vill gå hem till sin familj.
home
The soldier wants to go home to his family.
hittills
Hittills har hon inte fallit.
so far
So far, she hasn‘t fallen.