Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
säkert
Hon skadade säkert sitt knä!
უკვეთად
ის უკვეთად გამოისინჯა თვითი.
västerut
Columbus seglade västerut till Amerika.
საჭიროებისას
კოლუმბესმა საჭიროებისას გაემგზავრა ამერიკაში.
konstant
Han läser ständigt på sin telefon.
მუდამ
მუდამ წაიკითხება მისი ტელეფონში.