Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
korrekt
Ordet är inte stavat korrekt.
correct
Het woord is niet correct gespeld.
också
Hennes flickvän är också berusad.
ook
Haar vriendin is ook dronken.
så mycket som möjligt
Barn bör lära sig ett musikinstrument så tidigt som möjligt.
zo vroeg mogelijk
Kinderen moeten zo vroeg mogelijk een muziekinstrument leren.