ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ብሰዲድነት
ብሰዲድነት ምእራፍ
humanitær
den humanitære madudlevering
ዘይልበል
ዘይልበል መቓብያት
farveløs
det farveløse badeværelse
ቀጥታ ልብ
ቀጥታ ልብ አድማ
snæversynet
den snæversynede trussel