ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ኣብ ታሕቲ
መጽሓፍ ኣካል ኣብ ታሕቲ ይርማስ።
efter
De unge dyr følger deres mor.
በኽላይ
ጸሓፊቱ በኽላይ ዓቢ ገንዘብ ኣይሃበን!
i det mindste
Frisøren kostede i det mindste ikke meget.
ኣብቲ ጸቕጺ
ኣብቲ ጸቕጺ እወድካለው!
lidt
Jeg vil gerne have lidt mere.