ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ዝትማኸር
ዝትማኸር ግብጺ
impossible
un accès impossible
ዘይተቀበለ
ዘይተቀበለ ንፍጣሽ
inacceptable
la pollution de l‘air inacceptable
ፈጣን
ፈጣን ቅዱስ ወላጅ
pressé
le Père Noël pressé