ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ብትሕትና
ብትሕትና ሓበሬታ
justificado
um aviso justificado
ምሕረተኛ
ምሕረተኛ ሓገዝ
misericordioso
uma ajuda misericordiosa
ብትምህርቲ
ብትምህርቲ ማእከላት
imensa
uma avalanche imensa