ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ዘይሰርሕ
ዘይሰርሕ ውጤት
tak tepat
hasil yang tak tepat
እንግሊዛዊ
እንግሊዛዊ ትምህርቲ
Inggris
pelajaran bahasa Inggris
ዘይርእዮም
ትካላት ዘይርእዮም
tak terbayangkan
bencana yang tak terbayangkan