ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
እስላማዊ
እስላማዊ ቤተ ክርስቲያን
islâmico
a casa de Deus islâmica
ዘይተፈጸሙ
ዘይተፈጸሙ ብርሃን
inacabado
a ponte inacabada
ብድንይነታዊ
ብድንይነታዊ ፍሉይነት
sexual
a luxúria sexual