ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
haunt
ሰባት እዚ ቦታ ስጋ ዝለበሰ እዩ ይብሉ!
hanter
Les gens disent que cet endroit est hanté!
ምፍራስ
ሰዓታት ይፈርስ።
démonter
Il démonte les montres.
ዝውውር
እቲ ጽዕነት ናብ መርከብ ይሰጋገር ኣሎ።
transférer
La cargaison est transférée sur un navire.