ፈተና 1ዕለት:
ኣብ ፈተና ዘሕለፎ ግዜ፤:
Score:


Mon Feb 26, 2024

0/10

ኣብ ሓንቲ ቃል ጠውቕ
1. ኣነን/ ንስኻን
moi toi   See hint
2. ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ
un, , trois   See hint
3. እቲ ቆልዓ ካካዎን ጽማቝ-ቱፋሕን ይፈቱ።
aime le cacao et le jus de pomme.   See hint
4. እቲ ኣቕሑ -ምግቢ ርሳሕ እዩ።
La est sale.   See hint
5. ናብ ማዕርፎ-ነፈርቲ ክኸይድ ደልየ።
Je voudrais à l’aéroport.   See hint
6. ስጋ ሓሰማ ትፈቱ ዲኻ?
Aimes-tu porc ?   See hint
7. ቡስ ስቴሽን ኣበይ ኣሎ?
Où est du bus ?   See hint
8. እቲ ግምቢ ኣበይ ድዩ?
est le château ?   See hint
9. ክሬም ናይ ጸሓይ ተማላእ።
Amène la solaire.   See hint
10. ምዀዓቲ ማሽንን መፍትሕን የድልየኒ ኣሎ።
J’ai besoin perceuse et d’un tournevis.   See hint