ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ይመርጹ
ብዙሓት ህጻናት ካብ ጥዕናዊ ነገራት ካራሜላ ይመርጹ።
lebih suka
Banyak anak lebih suka permen daripada makanan sehat.
ምውስዋስ ኣካላት
ምንቅስቓስ ኣካላት ምግባር መንእሰይን ጥዕናን ይሕግዘካ።
berolahraga
Berolahraga membuat Anda tetap muda dan sehat.
ምልኣኽ
ሕጂ ነታ ደብዳበ ክትሰድዳ ትደሊ ኣላ።
mengirimkan
Dia ingin mengirimkan surat sekarang.