ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
በትስዕብ
ኣብዚ ዘሎ በትስዕብ ማዕበል ክንፈልጥ ኣለና።
siang hari
Burung-burung hanya terbang siang hari.
እቲ ሓውኛ
እቲ ሓውኛይ ውድዳ!
dari semua orang
Dia jatuh cinta pada temanku dari semua orang.
ብርሃት
ብርሃት ክብሪታት ኣብ ስራሕትና ይወድቡ።
satu sama lain
Mereka bergantian bekerja di antara mereka sendiri.