ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
በጋግም
በጋግም ክብረት፣ ልጆችን ናብራ።
maravilhosamente
Maravilhosamente, nós amamos crianças.
ብቕደም
ብቕደም ብዙሕ ዋጋ ክኸውን ይስጥል ኢዩ።
aproximadamente
O conserto é aproximadamente muito caro.
ኣብቲ ጸቕጺ
ኣብቲ ጸቕጺ እወድካለው!
um pouco
Eu quero um pouco mais.