ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ዓሳ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን መወዳእታ ዓሳ ክገፍፉ ይኸዱ።
pescar
Eles vão pescar todos os finais de semana.
haunt
ሰባት እዚ ቦታ ስጋ ዝለበሰ እዩ ይብሉ!
assombrar
Dizem que este lugar é assombrado!
ስምዑ
ንሱ ድማ ይሰምዓ ኣሎ።
ouvir
Ele está ouvindo ela.